dissabte, 11 d’abril de 2020

Manteniment

I en aquests temps, aprofitem per deixar les instal·lacions a punt per tornar a obrir.

Y en estos tiempos, aprovechamos para dejar las instalaciones a punto para volver a abrir.